Lev ditt liv i frihet

Lever du ditt liv med begränsningar? Varför gör du det? Genom att medvetet förändra ditt tankemönster kan du förändra ditt liv.

Vad är det som begränsar dig i ditt liv? Är det jobb, pengar, familj, tid eller är det du själv som begränsar dig i ditt liv?

Det kan vara svårt att inse att du själv faktiskt bygger upp de mentala begränsningar som gör att du inte kan känna den frihet som du önskar.

Genom att förändra ditt tankesätt kan du få begränsningarna att minska och med tiden försvinna. I vissa fall kan de till och med övergå till att bli styrkor och möjligheter.

För att komma dit måste du dock arbeta med sitt eget tankemönster och börja se positivt på livet. Genom att tänka positiva tankar och börja se möjligheter så pressar du undan och ger mindre plats för negativa tankar och därmed de mentala begränsningar som du skapat.

Vad vill du fylla resten av ditt liv med? Det är din vision som gäller!

Njut av nuet och se fram mot morgondagen. Välkomna nya glädjefyllda upplevelser och känn hopp och tillit inför framtiden.

Är du färdig med det som har varit? Kan du släppa det du inte längre behöver i ditt liv? Kan du förlåta dig själv och andra? Då är du redo!

Du väljer själv om du vill stanna i dina negativa tankar och bitterhet eller om du går vidare och ser möjligheterna som ligger framför dig. Du är skaparen av ditt eget liv, precis som författaren är av sin bok. Vad vill du fylla dina sidor med?

Det är bara du som kan bestämma vad du ska fylla ditt liv med. Det är du som äger ditt liv och har makten över det, så ge inte bort ditt liv och offra dig för andra. Välj att göra det du mår bra av!

När du gör saker du mår bra av då känner du friheten. Det är så du ska leva ditt liv!

Om du önskar personlig vägledning för att lära känna dig själv och förändra din upplevda verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.8

Just nu erbjuder jag Gratiskursen ”Lär dig förstå tarot”
Är du nyfiken på tarotkortens hemliga budskap? Vill du lära dig att tolka dess budskap? Om du svarar ja på dessa frågor så är det här kursen för dig!
Det är en kostnadsfri webbkurs utan förpliktelser. Anmäl dig genom att klicka på länken nedan, och fyll sedan i ditt namn och din mail. 
Kom ihåg att kryssa i den lilla rutan där du godkänner att du tar emot kursen, annars kommer det ingen. Anmälningsformulär

Tarotkortens budskap (6 of Air)
Nu får du vind i seglen. Se till att du har siktet inställt dit du vill nå, annars kommer du bara att driva vind för våg.

Vinden står för förändring, något händer. Något som du har jobbat för en längre tid kan nu få sitt genombrott, eller något som bara har varit stillastående och känts hopplöst får nu en lösning och en framåtrörelse. En förändring till något bättre är på väg.

Fokusera på vart du vill att denna förändringens vind ska föra dig. Om du är osäker på vad du vill så får universum svårt att tolka din önskan och då kan livet kännas som att det är fullt av tvära kast.

Orakelkortens budskap (Grandfather sky)
Himlen ger dig svaret. Himlen vakar över dig, lyssnar på dig och försöker hjälpa dig med dina önskningar.

Nu är det dags för dig att sträcka dig efter himlen, sett dina mål högt! Expanderande energier: vitalitet, healing, hälsa och passion är nu på tillväxt i ditt liv. Var beredd på att nå nya höjder och insikter i ditt liv.

När det här kortet dyker upp så betyder det att det är dags för en ny tillväxtcykel i livet. Släpp lös dina känslor och dina behov, det är inte tid att kväva dem nu. Var spontan och fri så kommer vågor av fantastisk energi välla fram inom dig.

Låt himlens gudomliga ljus strömma genom dig, det läker, stärker och hjälper både ditt sinne och i din själ att gå vidare och ta emot i den nya tillväxtcykeln som är på gång.

Gå ut och sträck armarna upp mot himlen, var tacksam och skicka dessa tacksamhetsenergier upp mot himlen så kommer du att belönas flerfalt.

Änglarnas budskap (Rochelle)
Du har hela universums stöd, du kommer att bli belönad med överflödiga tillgångar. Din ekonomi kommer att kunna förbättras när du släpper dina negativa tankar och energier runt pengar. Rochelle finns där för att hjälpa dig, universum har lyssnat och ger dig nu allt sitt stöd för att du ska kunna släppa gamla negativa tankemönster och få tillgång till universums enorma överflöd.

Genom skuldkänslor och negativa tankar kopplat till din ekonomi har det ekonomiska flödet blivit blockerat för dig. Släpp nu dessa tankar, var tacksam och föreställ dig hur du tar emot det ekonomiska överflöd som du önskar från universum.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Följ med i livets rytm, försök inte att att bromsa det som sker. Lev istället i känslan och var spontan och fri. Tänk på dig själv och var tacksam för det du har.

Nu är stora förändringar på ingång, det kan var något om du kämpat för länge eller något som sker plötsligt. Allt kommer att bli till det bättre, men det kan ibland vara svårt att se det när man står mitt uppe i en förändring.

Ta emot av universums överflöd, änglarna och universum står till ditt förfogande. Var noga med vad du önskar dig och var positiv och tacksam i dina tankar. Sätt dina mål högt, the sky is the limit.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Känslor är en del av livet

Livet är fullt av händelser, både stora och små. Vissa händelser kan du ha kontroll över genom planering och förberedelse, medan andra händelser sker helt oväntat. De kan slå ner som en blixt från en klar himmel. Men oavsett vilket så är alla händelser kopplade till dina känslor.

Att reagera med känslor är det mest naturliga. Du kan genom din reaktion förmedla glädje, sorg, besvikelse, uppgivenhet, hopp, frustration o s v. En person som är i nära kontakt med sina känslor och lär känna sig själv genom dem utvecklas och blir en allt starkare individ.

När du känner dig själv och vågar släppa ut dina känslor utvecklar du också förmåga att kontrollera din känslor. Att kontrollera dina känslor betyder inte att du ska kväva dem, utan du ska vara medveten om vad de kan leda till. Du har alltid ansvar för dina handlingar oavsett känslosammanhang.

Alla känslor har rätt att finnas, du måste inte uppvisa en positiv sida hela tiden. Det är helt okej och mänskligt att vara både arg och rädd. När du vågar visa dina känslor blir det också en styrka för din omgivning. Om du är tydlig med vad du känner och tycker så uppstår inga missförstånd. Det kan också göra att fler i din omgivning vågar visa sina känslor och lär sig att det är en styrka i deras liv.

Att visa sina känslor och våga känna sina känslor gör dig till en mänsklig varelse. Den största och bästa känslan som du kan uppleva är kärlek. Kärlek är en så stor känsla att den omfamnar alla känslor och sträcker sig hela vägen från glädje till sorg. Ingen människa mår bra utan känslan av kärlek i sitt liv.

Våga visa din kärlek för världen, oavsett form, världen behöver den!

Om du önskar personlig vägledning för att lära känna dig själv och förändra din upplevda verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.7

Nu lanserar jag Gratiskursen ”Lär dig förstå tarot”
Är du nyfiken på tarotkortens hemliga budskap? Vill du lära dig att tolka dess budskap? Om du svarar ja på dessa frågor så är det här kursen för dig!
Det är en kostnadsfri webbkurs utan förpliktelser. Anmäl dig genom att klicka på länken nedan, och fyll sedan i ditt namn och din mail. 
Kom ihåg att kryssa i den lilla rutan där du godkänner att du tar emot kursen, annars kommer det ingen. Anmälningsformulär

Tarotkortens budskap (Emperor)
Du verkar ha kontroll över situationen, men kan behöva ta hjälp av någon som vet mer.

Kortet säger att du ska tro på dig själv och det som du skapar. Du kan vara nära ett genombrott av något slag. Ska ett kontrakt skrivas under kanske, eller någon form av viktigt dokument?

Kortet är även kopplat till någon form av myndighet som t ex bank eller skola. Du kanske behöver ha extra kontakt med någon myndighet just nu.

Kunniga människor kan nu komma med råd till dig, lyssna på dem!

Orakelkortens budskap (Trickster)
Ta inte allt för givet, saker och ting kan plötsligt byta skepnad och förändras. Var inte för impulsiv utan undersök saken noga innan du går vidare. Det som verkar bra på ytan är inte alltid det rätta.

Kortet säger att det nu är dags att förnya, släppa det gamla och gå vidare i livet. Det kan gälla t ex att släppa dina gamla vanor, rutiner och tankesätt, och förnya och fräscha upp dessa. Det kan hjälpa dig att bryta gammal stagnation i livet och hitta ny kraft och vitalitet.

Änglarnas budskap (Merlina)
Har du svårt att fatta beslut för vilken väg du ska gå, har du fastnat mellan två val och vet inte vilket du ska välja? Merlina råder dig till att utforska båda alternativen mer innan du fattar ett beslut.

Be universum och änglarna om hjälp, låt dem komma till dina drömmar för att ge dig mer information. Vänd dig sedan till dina känslor, hur känns det när du gör de olika valen? Känn efter på djupet, får du någon oroskänsla eller spänner dig, så är det fel val, men känns det lite mer som att hjärtat blir varmt och du får en positiv känsla i kroppen, då är det rätt.

Men ta även hjälp och råd från andra kunniga, som vänner, lärare, vägledare osv.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Du verkar ha kommit en bit på väg i en ny utvecklingsfas, men kanske har fastnat och trampat en liten stund nu på samma plats. Det är som att du står på tröskeln för fortsättningen, men är lite osäker på om du ska gå vidare.

Korten rekommenderar dig att inte vara för impulsiv i det här läget, även om du är på rätt väg. Låt ingen föra dig bakom ljuset för egen vinning, låt dig inte luras.

Ta hjälp av kunniga människor och fråga både änglarna och dig själv om vad som är rätt val. Ett genombrott är nära, men ha lite mer tålamod så allt blir till det bästa.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Låt kärleken växa

Vilka frön sår du omkring dig? Sår du medvetet eller strör du lite vad som helst omkring dig? Beroende av om du sår medvetet eller omedvetet så får din skörd olika resultat.

De frön som du sår och ger näring är också de som kommer att växa och bära frukt. Det du ger kommer tillbaka till dig, du får med andra ord det du förtjänar.

Om du sprider kärleksfulla och omtänksamma frön omkring dig och utför kärleksfulla handlingar så är det kärleken som växer omkring dig. Du kommer att få kärlek tillbaka. Men du måste vara ärlig i ditt syfte och handla utifrån ditt hjärta.

Om du istället utför kärleksfulla och omtänksamma handlingar, men med en baktanke eller förväntan av att du ska få tillbaka, så missar du målet. Din skörd kommer inte bli den du önskar. Din kärlek måste vara ren och utan förväntan.

För att kunna få din önskade skörd så behöver du var medveten i både tanke, känsla och handling hur du agerar och bemöter din omgivning. Ju mer ljus och kärlek du tillför, ju mer ljus och kärlek får du tillbaka.

Så inte frön med mörka tankar, de kommer inte att berika ditt liv när skörden är mogen!

Om du önskar personlig vägledning för att nå dina mål och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.6

För att ta del av Framtidsvisions alla inlägg och erbjudanden följ mig gärna på Facebook, https://www.facebook.com/framtidsvision/

Tarotkortens budskap (3 of Fire)
Nu är du på gång, fortsätt med stor säkerhet på den inslagna vägen. Du vet vart du vill så håll fokus på ditt mål så kommer du att lyckas. Din styrka bygger på att du tror på dig själv. Kortet visar att du är stark och fokuserad, näst intill oslagbar. Du är regissören av ditt liv, det är du som har kommandot, fortsätt med oförtruten visshet om att allt blir till ditt bästa, du är på väg mot succé. Ett överflöd av möjligheter ligger framför dig varefter du fortsätter på din inslagna väg. Känn efter i ditt hjärta vad som känns rätt eller fel, hjärtat ljuger aldrig.

Orakelkortens buskap (Trickster)
Allt är inte som det verkar på ytan, ta inte allt för givet. Kortet säger åt dig att inte fastna i negativa tankar och energier, försök att hitta humor och glädje i livet. Samtidigt ska du vara vaksam på att allt är inte guld som glimmar, ibland kan vissa saker framstå som bättre än vad de är. Se dig för så du inte blir lurad.

Kortet säger vidare att det nu är tid att kliva ur gamla vanor och ge livet nya perspektiv. Det kan handla om tankesätt, rutiner, vanor och så vidare som du kan behöva förändra för att komma vidare i livet. Nu är det den rätta tiden att förändra.

Änglarnas budskap (Raye)
För att förverkliga dina drömmar behöver din kropp fysisk rörelse, det ger energi och livskraft för att realisera dina mål. Du kommer att öka din kreativitet då nya idéer kan flöda i ditt sinne. Även Yoga och meditation hjälper dig att höra din inre röst och vägledning. Vägledning från änglarna kommer till dig i form av tankar och känslor. När du stänger av det yttre bruset och går in en stund i ett meditativt tillstånd får änglarna lättare att nå fram till dig med sina budskap.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Du vet vad du vill och vart du är på väg, så fortsätt framåt och nya möjligheter öppnar sig för dig vartefter. Var dock vaksam så du inte blir lurad, lyssna på din inre intuition och vägledning som du har tillgång till. Fråga änglarna om hjälp om du känner dig osäker, genom meditation och yoga kan du få tydliga svar genom dina tankar och känslor. Var vaksam på tecken, lita på dig själv och följ ditt hjärta. Just nu är du en vinnare!

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Släng offerkoftan och fäll ut dina vingar

Ser du på dig själv som ett offer för yttre omständigheter och händelser i ditt liv? Vi kan alla ibland bli ett offer, men du väljer själv hur du tar dig an utmaningen. Valet står mellan att ta på dig offerkoftan och tycka synd om dig själv, eller sträcka på ryggen, inte låta dig nedslås och bli en vinnare i ditt liv.

När valet blir att gömma dig under offerkoftan och tycka synd om dig själv så blir livet fyllt av negativ energi. Du går in i dig själv, mister kontakt med omvärlden, blir apatisk, handlingsförlamad, håglös, deprimerad och kan drabbas av panikångest. Du bryter helt ner dig själv både mentalt och fysiskt.Det är inte ett val som hjälper dig och stärker dig i livet.

För att må bra måste du bestämma dig för att slänga bort offerkoftan. Den enda som kan slänga bort offerkoftan är du själv, det handlar om att du bestämmer dig för att bli vinnaren i ditt liv. Du kan behöva ta hjälp och vägledning för att göra dig av med offerkoftan, men det är alltid ditt eget val och beslut. Du är alltid ägaren av ditt eget liv!

När du lyfter blicken, vägrar vara ett offer och bestämmer dig för att förändra och ta ansvar för ditt liv, först då blir du fri. Att slippa den där tunga blöta filten, som en offerkofta kan kännas som, det är frihet. Valet att vara ett offer är inget som du mår bra av, det är inget som utvecklar dig eller får dig vidare mot nya lyckliga utmaningar i livet, utan precis tvärt om. Det bryter ner dig totalt och gör dig handlingsförlamad, och istället för att bli social och utåtriktad blir du asocial och isolerad.

Välj att bli en vinnare genom att göra aktiva val, förändra och påverka det du kan och känn dig lycklig och fri när du fäller ut dina vingar och flyger ut över livets rika ängar med ny återvunnen kraft. Livet är ditt! Släng offerkoftan, fäll ut dina vingar och flyg!

Om du önskar personlig vägledning för att nå dina mål och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.5

För att ta del av Framtidsvisions alla inlägg och erbjudanden följ mig gärna på Facebook, https://www.facebook.com/framtidsvision/

Tarotkortens budskap (7 of Air)
Det känns som att du har kommit till en tid när det är dags att förändra eller gå vidare. En tid att vara den du vill vara, inte vad alla andra tycker att du ska vara. Du måste inte passa in i en mall, du är en unik person och låt det få fortsätta så. Du mår inte bra av att anpassa dig efter alla andra, du behöver flyga med egna vingar och upptäcka din egen värld. Du gör det av kärlek, du lämnar ingen efter, alla som vill och önskar får följa dig. Du blir stark av att vara unik, andra ser upp till dig och du stärks ytterligare när du kärleksfullt tar emot det beröm och den bekräftelse som du förtjänar. Lyssna till ditt inre, vad mår du bra av, vad behöver du göra för att må bättre, vilken väg ska du vandra?

Orakelkorten budskap (Grandfather sky)
Sträck dig efter stjärnorna, det finns inga begränsningar mer än de du själv väljer att skapa. Släpp dina begränsningar och sätt dina mål högt. Men höga mål kommer dina möjligheter snabbt att öka, var beredd på helt nya höjder och möjligheter i ditt liv.

Kortet säger att du nu går in i en ny livscykel där du expanderar, streta inte emot utan tag tacksamt emot det som kommer i din väg. Sätt dina behov främst, inte andras förväntningar. Om du lever efter vad omgivningen förväntar sig av dig kommer du att kväva din egen energi och framgång, lev istället som en fri själ så kommer din egen inre energi att växa sig stor och välla fram inom dig.

Gå ut och sträck upp dina armar mot himlen och låt universums helande ljus strömma genom dig, var tacksam för det du tar emot och skicka genom din tanke tacksamheten tillbaka till universum.

Änglarnas budskap (Serephina)
En lycklig förändring är på väg att ske i din familj. Det kan var en tid av dramatik och utmaningar inför det underbara som kommer att ske. Men var inte orolig, Serephina är där för att stötta och hjälpa dig på vägen. Det kan vara diskussioner och sanningar som kommer upp i ljuset, det är en renande process som pågår. Du kommer lättare att kunna förstå dina egna känslor när den här reningsprocessen är över. Det hela kommer att resultera i en lycklig förändring eller tillskott i er familj.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Följ ditt hjärta och gå vidare i livet på den väg du själv önskar. Fortsätt att vara den du är, den unika personen, ingen annan. Sätt upp höga mål, tro på dig själv, tiden och framgången är på din sida. Tag tacksamt emot universums ljus och stärk din inre energi. Något unikt är på väg att hända i ditt liv, turbulens kan föregå men resultatet kommer att vara av största lycka.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Livets rikedom

Vad motiverar dig? Vad har du för mål och drömmar i livet? För att må bra så behöver du drömma, du behöver även ha mål som motiverar dig i livet. Att uppnå sina mål är livets rikedom.

Ibland behöver vi lära oss att lägga energi på rätt saker. Det är lätt att älta något som har hänt, att fastna i negativa tankar och beteendemönster och fokusera på saker som man inte kan påverka.

Ett sånt beteende leder dock till att man gör slut på sin egen energi, man mår dåligt över situationen, vilket i sin tur kan leda till sömnsvårigheter, depression och sjukdom. När man lägger sin energi på fel saker så hamna man lätt i ett destruktivt beteende och tankemönster.

För att njuta av livets rikedom måste du lära dig när du ska accepter att vissa saker är som de är och istället lägga din energi på sånt som du faktiskt kan påverka.

Om vädret till exempel är grått och trist så kommer det inte att bli bättre för att du beklagar dig över det och tömmer din energi på det som du ändå inte kan påverka, det är bara att acceptera. Precis som du behöver göra om du har en kronisk sjukdom. livet blir inte bättre av en negativ syn.

Om du däremot inte trivs på din arbetsplats så kanske du kan förändra och påverka din situation på olika vis. Du kan exempelvis prata med din chef om det är något som behöver förändras eller du kanske väljer att söka ett annat arbete och sluta där du är nu.

När du väljer att se över din egen livssituation och sätta upp mål som du vill nå och dessutom gör aktiva val för att komma dit du vill, då stärker du ditt inre välmående och din självkänsla.

Livets rikedom innebär att lära sig att acceptera det som inte går att påverka och bli medveten om vad man kan förändra. En kronisk sjukdom måste accepteras, men det betyder inte att man inte kan påverka sin livssituation så att den blir så bra som möjligt.

Vi har alla olika referensramar. Du måste utgå ifrån din och göra dina aktiva val utifrån dina drömmar och mål. När du påverkar ditt liv och din livssituation stärker du din energi och blir en rikare människa.

Om du önskar personlig vägledning för att nå dina mål och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Resan till ett tidigare liv

Idag tänkte jag bjuda på mitt första besök i ett tidigare liv, vilket jag upplevde för många år sen. De flesta har aldrig besökt ett tidigare liv och kan vara lite skrämda av tanken, så idag kan alla få följa med och se hur en sån resa kan gå till, helt odramatiskt. Genom vägledd meditation ledsagades jag genom hela resan.

-Du befinner dig nu i ett av dina tidigare liv, sa min vägledare.
-Kan du se dina fötter? frågar hon

Jag ser ingenting, det är nog något fel på mig, tänker jag.
-Nej, jag ser inget, svarar jag.

-Titta på dina händer, säger hon då.

För min inre syn tar jag upp mina händer framför mig, och döm om min förvåning när jag utbrister:
-Vilka stora händer, de är ju som dasslock!
-Men herregud, vilka armar!
Här står jag i en skog någon gång i ett tidigare liv och blåstirrar på ett par jättehänder och armar med otroliga muskler.

-Är du kvinna eller man? frågar min vägledare.

-Jag är man, svarar jag. En stor välväxt man, med otrolig fysisk styrka och ett mentalt och psykiskt lugn, som närmast kan liknas som en ocean utan minsta krusning.

Jag får en känsla av trygghet i mig själv, som att inget skulle kunna få mig ur balans. Jag känner mig så nöjd med mitt liv och jag reflekterar över att kontrasten till mitt nuvarande liv är enorm, där arbete, familj och husdjur ser till att livet är allt annat än lugnt.

-Var i världen befinner du dig, frågar hon.

-Sicilien, svarar jag.
Var fick jag det ifrån, tänker jag.

-När i tiden är du? frågar hon då.

-På 800-talet, svarar jag.
Herregud, nu har jag väl fått hjärnblödning. Sicilien på 800-talet. Var fick jag allt det ifrån?

Men hur det än är så står jag trots allt kvar i den där skogen. Finns det skog på Sicilien? tänker mitt logiska jag då.

-Följ stigen, säger min vägledare.

Jag följer stigen, jag är alldeles lugn. Allt känns så fridfullt och skogen är grön och vacker. Jag älskar skog även i mitt liv idag, så här finns ändå en logisk koppling.

Jag kommer fram till en vattenpöl som min vägledare säger åt mig att spegla mig i.

-Oj! är min första reaktion.
Jag ser en vildvuxen man med massor av hår och mycket skägg i hela ansiktet.
Inte ens i min vildaste fantasi skulle jag ha kommit på att jag skulle ha levt som en skogsmulle på Sicilien under 800-talet.

Jag fortsätter min vandring genom skogen och kommer fram till den stuga som jag bor i. Den ligger i en glänta med lite mer gräsmark runt omkring. Det är en liten stuga byggd i trä, med liggande timmer. På farstukvisten hänger en död hare, som jag bara vet att jag har jagat.

-Kan du gå in i huset? frågar min vägledare.

Jag går in genom dörren, där finns två rum. Till höger har jag min sovplats och till vänster har jag mitt kök.

-Vad äter du? frågar hon.

-Jag jagar det jag behöver, varken mer eller mindre.

-Är det någon mer än du som bor här?

-Nej, jag lever ensam.

-Hur känns det?

-Det känns så bra, jag är så nöjd. Det är så lugnt, skönt och bekymmersfritt. Jag lever för dagen och tar dagen som den kommer. Det finns ingen stress, jag känner bara harmoni i detta liv.

-Äter du något annat än kött? frågar hon.

-Bröd, svarar jag.

-Bakar du det?

-Nej, det är en äldre kvinna som kommer med det till mig. Hon tycker synd om mig som lever själv, fast hon inte behöver det.

-Hur gammal är du?

-I 30-års åldern.

-Vad vill det här livet förmedla till dig? frågar min vägledare.

-Att jag är stark, även om jag är själv.

När jag avslutningsvis känner mig nöjd med mitt besök i detta tidigare liv så är det dags att bege sig på resan tillbaka till mitt liv idag. Min vägledare ledsagar mig hela vägen och jag känner i hela mitt väsen att jag hellre vill stanna i detta lugn och denna harmoni än att komma tillbaka till det stressiga samhälle som jag lever i idag.

-Då är du tillbaka här, säger min vägledare.

När jag öppnar ögonen tänker jag att den här resan kanske kan hjälpa mig att finna samma lugn och harmoni även i det liv som jag lever idag.

Det var en magisk och fantastik resa, som jag aldrig ångrat att jag gjorde. Idag arbetar jag själv som ledsagare genom vägledd meditation, vilket också det är fantastiskt.

Om du också är intresserad av att göra en resa till ett av dina tidigare liv genom vägledd meditation så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine