De fyra elementen, del 2 av 2

Brukar du fundera över varför du fungerar bättre tillsammans med viss människor och sämre med andra? Självklart kan det bero på flera faktorer, men en av dem kan bero på vilket element vi tillhör, jord, eld, vatten eller luft.

Vi vet alla att om vi häller vatten på eld så slocknar den, så där kan vi lätt förstå att dessa element kanske inte är de som fungerar bäst tillsammans.

Vatten är det som ger jorden liv. Vattenmänniskan som utgår från känsla kan ge den stabila jordmänniskan ny vitalitet. Jordmänniskan erbjuder i gengäld trygghet och stabilitet, vilket kan få ett dånande vattenfall att framstå som ett stilla vårregn.

Jordelementet står för fertilitet och det som växer. Jorden ger näring åt elden och kan få kraften och energin hos eldmänniskan att blomma ut. Jordmänniskan bör dock akta sig för att ge för mycket näring till eldmänniskan eftersom den då helt kan sluka jordmänniskans energi. Energin hos elden kan dock få fart på den lite långsamma jordmänniskan.

Luft hjälper jorden att andas. Luft är precis som en tanke, snabb och rörlig, och kan blåsa liv i det som hos jordmänniskan har stannat upp eller kört fast. Eftersom jordmänniskan är grundad och lugn, det vill säga motsatsen till luftens snabbhet, så kan den stormande luften lugnas ned till en frisk bris.

Med vatten och luft kan både känsla och tanke mötas. Luften kan blåsa upp vattnet till ett stormande hav, men det stilla vattnet kan också lugna tanken hos luftmänniskan som då kan komma till ro. Dessa element speglar varandra precis som himmel och hav. En klarblå himmel speglar sig i det stillsamma blåa havet, medan en mörkgrå himmel med mullrande åska möts av ett mörkt stormande hav.

Elden kan få en väldig fart med hjälp av luften, risken är dock stor att elden blir för kraftig och ohanterlig. En kombination av dessa element kan bli en mycket intensiv och stormande relation. Eftersom dessa båda element är kvicka så kan även en relation mellan dessa element leda till många impulsiva upplevelser och äventyr.

Två människor med lika element kan lätt förstå och tolka varandra, men det innebär inte att det är den bästa kombinationen. Två vattenelement kan bli alldeles fångade i sina känslor och drunknar då i denna känsloöversvämning. Två jordelement är lugna och långsamma, vilket kan göra att de inte kommer framåt, utan kör fast i samma hjulspår hela tiden och det mår inte ens jordmänniskan bra av. Två eldelement kan leda till mycket dramatik och utbrott. Deras impulsivitet och kvickhet kan trots deras snabbhet bränna ut förhållandet. Och till sist men inte minst två luftelement som lever i tanken kommer att ha många och långa diskussioner som i sin tur leder till nya tankar och diskussioner. Dessa människor riskerar att analysera sönder sitt eget förhållande.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd i just din personliga utveckling så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du också kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *