Det formbara livet

Vad är det som har format dig i ditt liv? När du föddes var du en vinnare, högst på prispallen. Du hade inga fördömanden eller förväntningar, du hade bara ett rent sinne utan krav på olika måsten, bör och ska. Men vad hände sedan i livet?

Jo, du utsattes för din omgivning, de hade både förväntningar och kunde vara fördömande. Plötsligt kom det krav på att du måste, bör och ska göra på ett visst sätt som kan förväntas av en person som du.

Du började anpassa dig och forma dig efter din omgivnings förväntningar och behov. Det behöver inte bara vara negativt, eftersom det troligtvis har skapat dig en struktur i livet som har gett dig en trygghet. Men det kan också ha haft en negativ påverkan på dig, på det viset att du har tappat bort dig själv och vem du själv egentligen är.

Att tappa bort sig själv, fast man inte är medveten om det, kan göra att man först i vuxen ålder börja leta efter orsaker och verkan till varför man känner på ett visst sätt. Det kanske är olust för vissa situationer, en inre gnagande ångest eller skuldkänsla över något som man kanske inte alls är upphovsperson till själv från början.

Alla val som du har utsatts för i livet har påverkat dig till den punkt där du är idag, både yttre och inre. Det har påverkat var du bor, var du jobbar, hur din familjesituation ser ut, hur du mentalt, fysiskt och psykiskt mår, hur din självkänsla är och så vidare.

I ditt liv har du utsatts för både passiva och aktiva val. De passiva valen har någon annan fattat åt dig. De kan ha påverkat dig både positivt och negativt. Men många av de passiva val som man utsätts för i sitt liv leder oftast till förminskad självkänsla. Hur ska du kunna stå upp för dig själv och våga tro på dig själv när någon annan fattar beslut och bestämmer över dina val i livet?

De aktiva valen är du ansvarig för själv i ditt liv. Där behöver du ta ansvar för de konsekvenser som de leder till. Även aktiva val kan vara både positiva och negativa, men till övervägande del är de positiva eftersom de stärker din självkänsla då de får dig att tro på dig själv.

Många gånger kan dock rädslan för det omedvetna och de eventuella konsekvenserna hindra dig från att göra aktiva val, det är lättare att någon annan fattar besluten så behöver du inte själv stå där som syndabock, om det inte går som du tänkt dig. Problemet blir då att du aldrig heller kan stå där som en vinnare.

När du själv gör dina val i livet ökar känslan av frihet, självkänslan stärks och därmed även självförtroendet. Även din inre trygghet ökar och du upplever ett större välbefinnande.

Fundera gärna genom ditt liv och gör en lista över passiva och aktiva val som har påverkat dig i livet. Vart befinner du dig i livet just nu? Vilka aktiva val skulle du behöva göra för att komma vidare i ditt liv och uppleva det inre välbefinnandet som du önskar?

Om du känner att du vill ha min personliga vägledning för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *