Visdomskort v.23

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (5 of fire)
Ur askan in i elden, det verkar vara mycket som händer och sker nu. Den motgång som du upplever eller upplevt finns bara där för att du ska få nya lärdomar. Dessa lärdomar behöver du ha för att komma vidare och utvecklas i ditt liv. De är inte permanenta utan övergående, men kan vara nog så jobbiga när de pågår.Försök att fokusera på att efter denna motgång är något bättre på väg till till dig.

Motgång innebär utveckling och kommer att hjälpa dig att tänka i nya tankebanor och använda ditt sinne mer kreativt. Du öppnar upp för nya idéer och nya möten, det är nu tid att prova nya vägar i livet och se vart de kan leda dig.

Orakelkortens budskap (Grandfather Sky)
Nu är tiden inne för dig att nå nya höjder. Expanderande energier, vitalitet, hälsa och passion tar nu plats i ditt liv. Du är en kanal för universums livskraft så bered dig på att nå nya höjder när din förmåga att känna in energier ökar dramatiskt.

Dina energier behöver höjas eftersom det nu är dags för dig att kliva in i en ny livscykel. Kämpa inte emot, då kommer du bara att trötta ut dig själv. Följ istället energiflödet och låt dig själv vara spontan så kommer energierna att få växa inom dig.

Sträck upp dina armar mot himlen och skicka tacksamma tankar för det du har i ditt liv idag upp till himlen, så skickar himlen ny energi och kraft tillbaka till dig.

Änglakortens budskap (Rochelle)
När du hedrar ditt hjärtas vägledning kommer välstånd till dig. Du har universums stöd, du behöver bara ta emot. Släpp dina skuldkänslor och andra negativa tankar, de blockerar bara universums överflöd som annars skulle kunna komma till dig.

Nu finns ängels Rochelle nära och vill hjälpa dig att släppa dina blockeringar för att du ska kunna ta emot av det energifulla överflödet som universum har. Be Rochelle hjälpa dig, och välståndet är på väg.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Den svåra tiden verkar nu släppa taget om dig och du går nu mot bättre och ljusare tider. Ny kraft och energi kommer till dig, följ livets flöde, var spontan och ge dig hän i glädje. Använd din nya energi till positiva tankar och tacksamhet, det kommer att leda dig till ett större välstånd och överflöd i ditt liv.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter. Jag erbjuder vägledning både på distans och på plats.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.22

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (King of Air)
En man kommer med budskap, det är en ärbar och kunnig man. Det kan vara en person i din närhet eller någon som påverkar dig på annat vis, t ex Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten, som kommer med nya riktlinjer och förhållningsregler.

Kortet vill även förmedla till dig att tänka efter före innan du agerar, samt att du ska reflektera över hur tidigare beslut som du har tagit påverkar ditt liv idag. Var sann mot dig själv, ibland behöver vi alla fundera två gånger innan vi kastar oss in i något och inte bara gå på lusten eller instinkten.

Orakelkortens budskap (Tracker)
Vad är orsaken till hur ditt liv ser ut idag? Är det något du vill förändra? För att bli medveten om orsak och verkan behöver man gå till botten med den rådande situationen. Följ ledtrådarna bakåt i tiden för att få svar.

Oavsett vad du vill förändra är det viktigt att bara fokusera på en sak i taget, istället för att försöka förändra i alla riktningar. Med ett tydligt fokus är chansen större att du lyckas, om du är splittrad tröttar du bara ut dig själv och ger upp innan du är halvvägs.

Fundera över vad som är viktigt och betydelsefullt i ditt liv idag och hur du vill att din morgondag ska se ut. Sätt upp ett relevant mål och fokusera på att det är dit du ska ta dig. Bli din egen ”tracker” – stigfinnare.

Änglarnas budskap (Astara)
Astara säger åt dig att sträcka dig efter stjärnorna, du förtjänar det bästa. Hon hjälper dig att höja din standard inom det område som du önskar, bara du ber henne och änglarna om hjälp. Om du inte ber dem om hjälp kan de bara se på och inget göra.

När du tillåter änglarna att hjälpa dig så får du tillgång till de verktyg som du behöver för ditt livssyfte. Du kommer även att inspirera andra när du tar emot av universums överflöd.

Universum består enbart av överflöd, det är människan som skapar brist. Ju mer du tar emot av detta överflöd, ju mer kan du också hjälpa andra.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Dra lärdom från det som har varit i ditt liv för att kunna fatta nya kloka beslut för hur du ska gå vidare för att du ska få den framtid som du önskar.

Var vaksam på budskap som kommer till dig under veckan, och fatta eftertänksamma beslut utifrån dig själv. Det är bättre att du funderar en extra gång så du inte kastar dig in i något som du kommer att ångra.

För att nå din önskan så ta hjälp av ängeln Astara, hon finns där alldeles bredvid dig och vill hjälpa dig att ta del av universums överflöd. Du är bara värd det bästa, så sätt dina mål högt och sträck dig efter den stjärna som du fokuserar på. Det är svårt att nå dem alla.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter. Jag erbjuder vägledning både på distans och på plats.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Fyll dig med ren energi

Skogen har en helande ren energi som den bara väntar på att få dela med sig av till dig och alla andra som behöver ny kraft. Om du känner dig trött, uppgiven eller håglös, så finns medicinen där i din närhet och bara väntar.

Har du nån gång varit i skogen en tidig sommarmorgon? Det är stillsamt och lugnt, du hör gökens ko-ko eka mellan träden, du ser ekorren rusa uppför trädstammen och du hör hur det prasslar lite här och där mellan stock och sten. Då har du upplevt skogens magi.

Skogens magi låter dig ta del av all den samlade energi som finns där. Det finns ingen plats som du kan få så mycket nya idéer på som när du vistas i skog och natur.

Som genom ett trollslag kan du hitta lösningar på problem och bekymmer som du funderar över.

Många människor säger att när de ska rensa sina tankar så tar de en promenad. Och det är precis det som sker, ju mer rena energier som du omger dig med, ju mer rena idéer och kreativitet kommer det till dig.

Skogen är full av ren energi och delar mer än gärna med sig. Så gå ut i skogen och insup den magi som är helt gratis och som kan hjälpa dig att må bra i livet.

Om du önskar personlig vägledning för att lära känna dig själv och förändra din upplevda verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.21

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (Patience)
”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge” och ”inget är som väntans tider”, är talesätt som du kan använda dig av nu. Kortet förmedlar att du behöver ha lite mer tålamod med den situation som råder. Det är inte läge att skynda eller göra stora förändringar just nu, ha istället tillförsikt så blir allt till det bästa. Att göra allt med måtta är vad kortet vill säga dig nu.

Orakelkortens budskap (White Buffalo)
Den magiska vita buffeln visar sig denna vecka. Bland många indianstammar så representerar den vita buffeln en ny början och en ny tid. Kortet står för en tid av mirakler och balans som ska uppnås.

Du är en av de kanaler som den vita buffelns ande använder för att uppnå denna fantastiska förändring som håller på att ske. Kämpa inte emot, utan lita på att allt blir till det bästa. Överflöd och säkerhet kommer strömma in i ditt liv, allt är möjligt. Du är en av de människor som kan bli utvald för att stå upp för andra eftersom du har stor andlig support.

Änglakortens budskap (Sonya)
Sonya är ängeln som kommer till dig med budskap från dina nära och kära som har lämnat detta jordeliv. Du ska veta att du är älskad och du behöver inte oroa dig, dina nära och kära är lyckliga och tillfreds med var de befinner sig nu. Släpp eventuell oro, självanklagan och sorg som du känner. Du har gjort allt du kunnat och är värd all kärlek i världen.

Även om dina älskade inte finns kvar på denna jord så lever alltid kärleken vidare, den kan aldrig dö. Du blir kontaktad genom drömmar, känslor, ljud, dofter eller andra tecken, var uppmärksam och lita till dina sinnen.

Befriade från jordiska bekymmer kan dina nära och kära vara än mer levande på andra sidan. De finns med dig hela tiden. Lev ditt liv här på jorden med visshet om deras kärlek och stöd, och någon gång i framtiden är de redo att ta emot dig i sina armar, när även din tid i detta jordliv är förbi.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
En ny tid är på ingång, det är därför som vi alla påverkas i denna värld. Med tålamod och tillit så kommer allt bli till det bästa. Mirakler sker för att de måste och du kan bli den som kan behöva stå i frontlinjen. Det är ett hedervärt uppdrag även om det kan storma på toppen. Det betyder dock bara att du har blivit utvald eftersom du har stor andlig förmåga.

Du kommer att vara uppbackad i alla dina åtaganden, motgångar som medgångar av dina nära och kära på andra sidan. Lita till att de är med dig och ger dig all sin kärlek, och var vaksam på små tecken som visar att de fortfarande är närvarande i ditt liv.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Det du önskar ska du få…

Det du önska dig kommer till dig. Så var vaksam på dina egna önskningar.

Upplever du att ditt liv upprepar sig? Att du genom livet ser vissa mönster. Kanske mönster som du inte vill ska upprepa sig. Varför blir det hela tiden så?

Det finns en enkel förklaring till det. Det beror på att det är just det som du har önskat dig.

Allt du tänker manifesterar du, och tänker gör du hela tiden. Det betyder att du manifesterar hela tiden. Sådan är universums lag.

Du drar helt enkelt till dig allt som du tänker och ju mer du tänker på en sak ju större är chansen eller risken att det kommer till dig.

Ofta tänker man ju på saker som man inte vill ha eller som man inte vill ska ske, t ex ”jag vill inte bli sjuk”. Problemet är att universum inte kan förstå ordet inte, så den önskan som sänds ut till universum uppfattas som ”jag vill bli sjuk”.

Det är de tankar som du tänker som skapar din verklighet. Du kanske tänker att du har så mycket att göra, städa, tvätta, skjutsa barn, laga mat osv, och vips så har du hur mycket jobb som helst.

Det du behöver träna på är att skapa positiva tankar och manifestera en verklighet som du önskar fanns, t ex lata dagar i solen med en kopp kaffe, barn som hjälper till med städning, någon annan än du som lagar maten osv.

Ju duktigare du blir på att fokusera på de tankar om den verklighet som du önskar skapa, ju fler förändringar kommer att ske i din värld. Tankens kraft är starkare än vad du många gånger tror.

För att verkligen få det du medvetet vill ha och önskar dig så behöver du medvetandegöra dig om dina tankar. Här nedan har jag gjort en liten punktlista på saker som kan hjälpa dig vidare:

  • Positiva tankar hjälper dig att manifestera lättare. Fastna inte i negativa tankar, för då manifesterar du att du vill ha mer av det dåliga.
  • Använd ej negationer som inte och aldrig, det ger fel signaler eftersom de innehåller negativ energi och kan dessutom inte tolkas av universum.
  • Fokusera på vad och hur du vill ha det i ditt liv, istället för att lägga fokus på det du inte önskar
  • Försök att se det positiva i alla händelser, du kanske fått ny lärdom eller kunskap som du inte hade tidigare.
  • Vänd motgång till medgång.
  • Var tacksam.

För att nå framgång så behöver man arbeta med sina egna tankar och dra lärdom av de motgångar som man möter. När du förändrar din inställning så öppnar du upp för mirakel att ske i ditt liv.

Var tacksam, dra lärdom, tänk positiva tankar och förändra därigenom inställningen i ditt liv.

Om du önskar personlig vägledning för att lära känna dig själv och förändra din upplevda verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.20

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (6 of Fire)
Nu ska du ta det avgörande steget. Du är en person som behövs för att visa andra vilken väg som är den rätta. Det kan göras på många skilda sätt, genom kärleksfullt bemötande och handling, genom förtroliga samtal, genom att peka och visa vägen framåt eller genom att bara vara den lysande stjärnan som alla ser och kan följa.

Nu är det dag för dig att tända din inre glöd så att andra vet att det är dig de ska följa. Du är ljuset för många människor. Du visar att du vågar och kan, vilket inspirerar andra att själva våga ta nästa steg i sina liv. Fortsätt att vara den kloka och visa som kan hjälpa och leda så många andra rätt och vidare i livet.

Tänk på att med dagens teknik så behöver du inte alltid synas i det fysiska livet för att visa ditt ljus, det finns många vägar att gå via sociala medier och nätverk.

Orakelkortens budskap (Sacred Mountain)
Det här kortet säger att du ska sätta dig ner och meditera. Föreställ dig att du befinner dig på toppen av ett heligt berg, där du kan se världen i alla riktningar. Berget är fullt av energi och visdom.

Hitta ditt inre lugn och ta den stund du behöver för att hitta den stilla och tysta platsen som finns inom dig. Där hittar du din inre kraftkälla. Skynda inte, överlämna dig till stillheten. Kortet säger att nu är det tid att observera, och inte agera utan att ha kontroll över sin styrka.

Din styrka föds i tystnaden och lugnet ger kraft till din överlevnad, lyssna inåt och väck upp din inre visdom. Ta hjälp av bergets lagrade visdom och kraft, och tacka för den kunskap som du får till dig.

Änglarans budskap (Oceana)
Dags att agera säger Oceana. Lita till din känsla och ta dig framåt med små steg. Det kan finnas en hel del arbete som du behöver utföra, och du kan drabbas av känslomässig tumult, men snart kommer du att känna av det andliga ljuset och allt kommer genast att bli lättare.

När saker och ting går lätt så vet du att du är på rätt väg. Universum hjälper dig framåt och nya dörrar öppnas. Om saker och ting känns tunga och du saknar energi och blir trött, då ska du fundera över om du verkligen är på rätt väg eller om du kanske kan göra på ett annat vis.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Dessa kort kan kännas lite förvirrande, de säger att du både ska gasa och bromsa på samma gång, vilket inte är helt enkelt.

Fort sätt på den väg som du har tänkt eller är på väg på. Det viktiga är att du gör det med övertygelse och en känsla för att det är rätt. Om det känns fel så ska du broms och stanna.

Använd meditation för att hitta din inre styrka och vägledning. Genom meditation kommer du att finna den rätta vägen för ett bättre liv. Du kommer också att lysa starkare som människa och kan då hjälpa och vägleda andra vidare i sina liv. Det är din uppgift i livet.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Hitta dig själv

Ibland kommer man vilse på livets stig. Du kanske trodde att du hade kontroll, men plötsligt en dag har du på något vis tappat bort dig själv på vägen. Känner du igen känslan?

Att stå där och inte veta var du ska. Livet kan te sig på så många olika vis. Du kanske bara låtit allt gå på rutin. Visst är rutiner bra, men inte när de till slut kväver livsglädjen. Ett liv som enbart består av måsten och göranden är inte ett fruktsamt liv.

Eller kanske har du tappat eller kommit ifrån de rutiner som du faktiskt mår bra av och hamnat i någon form av ingenmansland. Oavsett vad som har fått dig att känna dig vilsen i livet så är det viktigaste att hitta tillbaka till dig själv och känslan av att må bra igen.

Många gånger kan man tappa fotfästet och gå vilse när man har mycket att göra. För oftast så upptäcker man förvirringen hos sig själv först när saker och ting runt omkring har lugnat ner sig, eller för att man av någon anledning blivit tvungen att ta ett kliv åt sidan och får då tid och möjlighet att reflektera över sitt liv.

Först när du vaknat upp och insett att du är vilse så kan du också göra något åt det. Att försöka hitta dig själv igen. Att hitta tillbaka till sig själv är dock inte alltid helt enkelt. Det gäller att komma ihåg att det är en process som tar tid och som måste få ta tid.

Det första och viktigaste du behöver göra är att fundera över vad som gör att du mår bra, hur du skulle vilja att ditt liv såg ut, vilka drömmar du har om framtiden, osv. Det är viktigt att lära känna sig själv innan man kan hitta tillbaka. För om man inte känner sig själv då blir det omöjligt att hitta tillbaka till den väg som känns rätt.

Ställ dig frågorna: Vad vill jag? Vart ska jag? Vad ger mening i mitt liv? Vad har jag för drömmar?

Kom ihåg att allt börjar med ett litet kliv. Se möjligheterna och fokusera på de nya mål i livet som du bestämmer dig för. Följ din inre kompass, lär känna dig själv och därigenom hitta tillbaka till dig själv.

Om du önskar personlig vägledning för att lära känna dig själv och förändra din upplevda verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.19

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (Star)
Precis som förra veckan kommer detta kort upp även denna vecka. Kortet visar på och påminner oss om att man har gått igenom en tuff och jobbig period, men nu kommer ljuset och hoppet åter. Den värsta krisen är över och nu kan du stärkt gå vidare med ditt liv.

Se hoppet som kommer med en ny början. Du har genomgått en prövning som varit nödvändig, men som också lärt dig att se vad du kan vara tacksam över. Nytt hopp och ny inspiration kommer nu till dig. Allt pekar mot att du nu går starkare fram i livet.

Orakelkortens budskap (Spirit keeper of the south)
Nu går vi mot ljusare tider, solen kommer åter tillbaka och vi kan njuta av naturens gåvor av överflöd.

Var som växterna öppen för denna tillväxtperiod och ta emot den energi som universum förser dig med. Ta emot skogens energi, genom att bara vistas i dess miljö. Din energi kommer att expandera och bli större.

I medicinhjulet symbolisera söder den varma sommartiden med stor tillväxt. Den symboliserar även ungdomens vitalitet, det är nu din tur att skina.

För att ta emot all denna positiva energi och överflöd kan du likt indianerna ställa dig med solen i ditt ansikte, mitt på dagen. Stäng ögonen och bara känn den värme som solen ger dig, känn hur solen öppnar upp ditt hjärtchakra. Absorbera solljuset och ta emot det överflöd som universum vill ge dig.

Änglarnas budskap (Ärkeängel Mikael)
Ärkeängel Mikael ger trygghet och beskydd. Du har, precis som alla människor, ett livssyfte. Ärkeängel Mikael hjälper dig även med det. Du står nu i någon form av livsförändring, Mikael både påverkar den förändring som sker samtidigt som han hjälper dig att känna dig trygg och bekväm i just din livsförändring.

Förändringar som sker är nödvändiga för att rätt syften med livet ska kunna ta plats. Känner du att förändringarna känns för stora eller svåra för dig, be bara ärkeängel Mikael om beskydd så är han med dig och hjälper dig.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Förändringar sker nu för oss alla, eftersom de är nödvändiga. För vissa av oss blir förändringarna större och för vissa mindre. Oavsett vilken förändring som just du upplever så är den nödvändig och i slutänden positiv.

Det värsta har du redan lagt bakom dig, nu är det tid att se framåt och att njuta av att livet kommer åter. Gå ut i naturen, njut av solen och ta emot den kraft och energi som nu kommer i överflöd.

Nytt hopp och en ny början följer nu med den positiva energi som kommer.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Vårstäda bort dina negativa energier

Lever du i nuet eller i ”dået”?Har du fastnat i gamla mönster? Lägger du större vikt vid det som redan har hänt och varit, än vad du gör på nuet?

Varför lägga energi på det som redan varit när du istället kan fokusera på att leva nu och i framtiden?

Vi har alla våra ryggsäckar med oss i livet, vilken kan bestå av både positiva och negativa minnen. Ibland behöver vi dock städa ur våra ryggsäckar och göra oss av med sådant som inte längre har någon funktion eller sådant som håller oss fast i det förgångna och inte låter oss utvecklas och komma vidare i våra liv.

Har du saker i din ryggsäck som du känner håller dig kvar i något som du inte längre önskar? Då är det dags att du börjar att göra dig av med dessa bördor. Det är verkligen rätt tid att göra en riktig vårstädning. Att slänga gamla tankar som går på repet och bara tar en massa energi, eller att kanske tala ur hjärtat och verkligen berätta för din vän, sambo eller bekant det där som du så ofta tänker på. Det kan ju vara både saker som du har irriterat dig på eller som du är tacksam över. Men någon förändring kommer du aldrig till om du inte tar tag i den själv.

Du väljer själv var du vill lägga din energi. Om du ger energi till gamla tankar, mönster och händelser så är det dessa som blir din sanning och ditt liv och som förhindrar dig från att gå vidare. Det kan vara lätt att fastna i gamla mönster, men sällan mår man bra av dem i längden. Det är därför viktigt att ibland rannsaka sig själv för att man ska komma vidare i livet och hitta ny positiv energi.

Om du väljer att fokusera din energi på nuet och vad du vill ge ditt liv för mening och mål så får ditt liv ny innebörd och nya sanningar. Det ger dig både styrka, glädje och framtidstro.

Så städa ur din ryggsäck från det som hindrar dig att gå vidare och fyll livet med nya upplevelser och nya sanningar.

Du väljer själv om du vill leva i sanning med dig själv eller om du vill leva i en lögn där du intalar dig att du är sann.

Lögnen är ingen sanning, men vi kan intala oss själva till den grad att vi tror att den är sann. Var väljer du att lägga din energi?

Om du önskar personlig vägledning för att lära känna dig själv och förändra din upplevda verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på Framtidsvisions hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v.18

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (Star)
Det här kortet visar på att man har gått igenom en tuff och jobbig period, men nu kommer ljuset och hoppet åter. Den värsta krisen är över och nu kan du stärkt gå vidare med ditt liv.

Se hoppet som kommer med en ny början. Du har genomgått en prövning som varit nödvändig, men som också lärt dig att se vad du kan vara tacksam över. Nytt hopp och ny inspiration kommer nu till dig. Allt pekar mot att du nu går starkare fram i livet.

Orakelkortens budskap (Owl medicine)
Det här kortet står för klarhet, ny visdom och insikter eller uppenbarelser. Gammal kunskap kan nu komma till användning i den moderna världen.

Ugglan symboliserar kraften hos kvinnor, den kunskap som de har förmedlat i generationer. Precis som ugglan arbetar i det tysta, är även denna kvinnliga kunskap dold i mystik. Nu är det dock tid för den att göra sig hörd och ta plats. Kanske är det en kvinna som ligger bakom framtagandet av ett Corona-vaccin. När det här kortet dyker upp betyder det att nu är tiden inne för förändring och upplysning.


Änglarnas budskap (Astara)
Astara säger åt dig att sträcka dig efter stjärnorna, du förtjänar det bästa. Hon hjälper dig att höja din standard inom det område som du önskar, bara du ber henne och änglarna om hjälp. Om du inte ber dem om hjälp kan de bara se på och inget göra.

När du tillåter änglarna att hjälpa dig så får du tillgång till de verktyg som du behöver för ditt livssyfte. Du kommer även att inspirera andra när du tar emot av universums överflöd.

Universum består enbart av överflöd, det är enbart människan som skapar brist. Ju mer du tar emot av detta överflöd, ju mer kan du också hjälpa andra.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Efter regn kommer sol, som man brukar säga. Nu är den värsta krisen över. Korten verkar tala för hela samhället.

Både individen och samhället ser nu ut att vända framåt och hoppets stjärna börjar lysa allt klarare. Framgång med gammal kunskap verkar vara centralt. Kunskap som kan ha varit dold då den kan ha ansetts som kvinnligt häxeri genom tiderna, kommer nu fram och får visa upp sig för världen.

Änglarna finns med och hjälper oss, bara vi ber om det. Vi ska även tänka på att hjälpa varandra, ju mer vi delar med oss och hjälper varandra ju större blir kraften i det vi gör.

Just nu kanske överflödet som universum delar med sig av till oss till största delen består av ny kunskap. Kunskap som mänskligheten är i stort behov av för att vi ska förstå vad som är det viktiga i livet.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine