Möjligheternas tidevarv är nu

Ännu en ny dag som för med sig nya möjligheter. Vilka möjligheter har du tagit tillvara på idag? Det kanske är dags att kliva ur de gamla hjulspåren. Om de ändå inte leder dig någon vart så är det hög tid.

Kliv in i möjligheternas tidevarv, det är där du lever ditt liv just nu. Men för att se möjligheterna måste du också vilja se dem annars går de obemärkt förbi.

Vill du föra in nya möjligheter i ditt liv, gå då ut och titta efter dem. De finns där bara du söker tillräckligt noga.

Och hittar du en möjlighet så leder den ofta till ytterligare en och så vidare.

Men även om du hittar den så måste du också våga ta den, annars är du tillbaka i samma cirkel som du var när dagen började.

Har du inte sett möjligheterna idag så kommer det en ny dag med nya möjligheter imorgon. Så ta av dig skygglapparna och se vad du finner…

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Visdomskort v. 31

Här kommer visdomskorten för vecka 31. Läs, begrunda och låt dig inspireras och vägledas av deras budskap.

Tarotkortens budskap (Strength)
Styrkan du har inom dig är större än du förstår. Det är först när du utsetts för prövning som din styrka visar dig. Genom styrkan hittar du också kärleken till dig själv och därigenom öppnas nya möjligheter upp. Efter regn kommer sol, precis som strålarna visar på kortet, och nya frukter i livet uppenbarar sig inom räckhåll.

Orakelkortens budskap (Spirit keeper of the North)
Det är tid att vända dig inåt, där finns alla svar du behöver. Lyssna till dina drömmar och skapa den framtid du önskar. Städa bort de människor som inte tillför ditt liv meningsfullhet. Det är dags att laga det som är trasigt i ditt liv.

Änglarnas budskap (Ärkeängeln Rafael)
Ärkeängeln Rafael är helandets ärkeängel. Han hjälper dig att hela dig och de som finns omkring dig, både kroppsligt och själsligt.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort
Sluta sök svaren utanför dig själv, du vet innerst inne vad du själv vill och vad du behöver. Lyssna till ditt hjärta och de drömmar du har, använd din inre styrka och kraft för att nå dina mål. Tron kan försätta berg. Genom att följa ditt hjärtas väg kommer du att känna dig som en helare människa. Fokusera på möjligheterna så förminskas dina hinder.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine


Våga tro på dig själv

Låt inte rädslorna styra ditt liv. Rädslor begränsar, hämmar och förminskar. För att växa måste du våga tro på dig själv.

Genom att låta rädslorna styra ditt liv kommer du aldrig att nå den inre tillfredsställelse och frihetskänsla som du strävar efter.

Eftersom frihet börjar inifrån så måste du våga tro på dig själv, släppa taget om det som begränsar dig och ta nya kliv ut i livet.

Våga prova den otrampade stigen, någon måste alltid gå först. Genom att vara den som går först blir du även ett ledljus för dem som kommer efter.

Visst kommer du att stöta på motstånd i snårskogen och visst kan du alltid välja att gå tillbaka i dina gamla hjulspår, som ständigt leder dig runt i samma cirkel. Eller också väljer du att tro du dig själv och vågar gå vidare på nya okända marker.

För varje hinder du bemästrar så stärker du dig själv och din självkänsla, så låt inte rädslorna hålla dig fången från att utvecklas som individ och människa.

Vad är du mest rädd för i livet? Att upptäcka nya dolda sidor av dig själv eller att utforska nya för dig hittills okända möjligheter i livet?

Du kommer aldrig få veta vad livet mer har att erbjuda om du inte vågar se efter. Våga tro på dig själv!

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Livets trädgård

Vad odlar du i livets trädgård? Odlar du medvetna val och känslor och låter dem blomma ut i full blom genom kärleksfull omvårdnad eller försöker du odla kärlek genom förtryck, mörker och hat?

När du sår ett frö i jorden så måste du ge det näring och omvårdnad för att det ska växa, gro och bära frukt. Precis så är det också i livets trädgård.

De frön du sår idag är de du kan skörda längre fram. Men det går inte att så ett kärleksfrö och sen föda det med svartsjuka, misstro och hat, för att tro att det ska utveckla en kärleksrik frukt.

Det frö du sår kommer att utvecklas till precis det som du föder det med. Det spelar ingen roll om du omedvetet missköter livets trädgård, de frukter som kommer där ur är precis de som du har fött upp. Ogräs växer alltid bra om vi inte håller efter det.

Så dina frön genom medvetna val och agera utifrån aktiva val och handlingar när du vårdar dina frön. Genom att vara medveten både i tanke och handling och utifrån det göra aktiva val så kommer du att få lyckosam avkastning när det är dags för dig att skörda.

Så frågan du behöver ställa dig är med andra ord: ”Vad vill jag odla i mitt liv och i min livets trädgård?”

Odla inte dina mörka tankar i livets trädgård, precis som alla växter vill ha ljus och kärlek så vill även det som ska gro i livets trädgård ha det.

Ju mer ljus och kärlek du tillför , ju mer ljus och kärlek får du tillbaka.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Släpp in livets magi

Se magin i livet. För visst är livet magiskt om vi bara låter det vara det.

Tänk att se livet genom ett barns ögon. När det lilla barnet slår upp sina ögon på morgonen tror du då att det tänker på alla måsten, bör och ska som behöver göras under dagen?

Nej självklart inte.

Barnet lever i spontanitet, i nuet och tar stunden som den kommer. Det är därför somrarna kändes så mycket längre du var barn, eftersom barnet har lättare för att leva i nuet.

Vuxna är oftast fast i planeringar och genomföranden som ska ske efter vissa normer och förväntningar. Men var finns magin då? Om vi inte tillåter oss att vara spontana, ta stunden som den kommer och leva i nuet så går vi helt miste om livets magi.

Och det är magin som vi alla mår bra av. Så istället för att rusa genom livet med alla måsten, bör och ska, så är det dags att stanna upp och plocka fram barnet i dig.

Om du så bara för en dag gör som barnet, går ut och är spontan, tar stunden som den kommer och njuter av att bara leva. Tänk, då kanske du plötsligt får uppleva livet magi.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Stärk självkänslan

Hur viktig är självkänslan? Utan självkänsla är du ingen, så förminska inte dig själv utan var stolt över den du är.

Men hur bygger man en bra självkänsla? Om vi börjar redan med våra barn så är bekräftelsen grundbulten i hur barnens självkänsla utvecklas.

Vill du att ditt barn ska utveckla en stark eller en svag självkänsla? Jag utgår ifrån att du vill att ditt barn ska växa upp med en stark självkänsla.

Som förälder har du stor inverkan på hur ditt barn formas och vilken självkänsla som barnet utvecklar. Om du ger barnet negativ bekräftelse kommer känslan hos barnet bli otillräcklighet, vilket i sin tur ger en låg självkänsla. Men om du istället ger barnet positiv bekräftelse kommer det fyllas av en inre styrka och tilltro och självkänslan växer och blir starkare.

Men positiv bekräftelse innebär inte bara att säga ”Vad duktig du är”, det kräver ett större engagemang än så.

För att stärka ditt barns självkänsla inför en framtid som vuxen individ krävs det att du som förälder är närvarande i ditt barns liv, och då menar jag aktivt närvarande.

Att bekräfta ditt barns framsteg och ta del i all dess utveckling är grunden i en god självkänsla. Om vi tar som exempel när barnet för första gången klarar av att cykla själv. Visst säger du ”Vad duktig du är”, men för att bygga en stark självkänsla behöver du ta det ett steg vidare.

Fråga barnet hur det kändes i kroppen, låt barnet lära sig att sätta ord på sin upplevelse och sina känslor. Lyssna aktivt och ta del av barnets upplevelse, på så vis stärker du ditt barns självkänsla.

Om man som barn inte får med sig en stark grund för en självkänsla så får man ett ökat bekräftelsebehov som vuxen. Idag kan vi lätt se på sociala medier hur behovet av bekräftelse svämmar över. Vissa blir aldrig nöjda oavsett hur stor bekräftelsen än blir.

När man som vuxen behöver stärka sin självkänsla handlar det om en större inre process. Ett medvetet aktivt val som man gör för att nå ett större inre välbefinnande.

När du gör aktiva val, väljer vad du själv vill göra i ditt liv, så stärker du din självkänsla. Låter du omgivningen styra, det vill säga att du gör passiva val, så förminskar du din självkänsla.

Om du hela tiden lever genom passiva val så kommer ingen bekräftelse i världen räcka, eftersom du inte är någon.

Så stärk dina barns självkänsla genom att vara en närvarande förälder som ger positiv bekräftelse. Och stärk din egen självkänsla genom aktiva val i ditt liv.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att stärka din egen självkänsla eller behöver vägledning i att stärka dina barns självkänsla så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Dina förväntningar – din karma

Vilka förväntningar har du på din omgivning? För förväntningar har du även om du tänker att du inte har det. Förväntningar är något vi alla bär runt på och alla har i sin tur förväntningar på dig.

Nu behöver man inte alltid leva upp till allas förväntningar, man kanske inte ens kan det. Men det viktiga är att du själv kan leva upp till de förväntningar som du själv ställer på din omgivning.

Låt säga att du förväntar dig att dina barn ska vara artiga, omtänksamma och tacksamma, grannen ska vara hjälpsam, social och trevlig, expediten du möter i kassan ska hälsa, vara tillmötesgående och serviceinriktad. Det är förmodligen inget du aktivt tänker på, men förväntningarna finns där.

Men låt oss börja med dig själv, vad kan vara realistiska förväntningar på dig? Fundera på det och vad som du faktiskt lever upp till. Vilka förväntningar har du på dig själv?

När du är medveten om vilka förväntningar du själv kan leva upp till blir du samtidigt medveten om vilka förväntningar som du kan ställa på din omgivning. För precis så som du gör och hur du agerar kommer att avspegla sig i din verklighet och komma tillbaka på samma sätt.

Så om du som person agerar kärleksfullt, omtänksamt och pålitligt i de situationer som du utsätts för om dagarna så kommer du också att få tillbaka det. Men om du istället agerar aggressivt, omdömeslöst och opålitligt så kommer du att få tillbaka det.

Omgivningen är med andra ord livets spegel, vi brukar kalla det för Karma. Så bestäm dig för vad du vill ha från din omgivning och agera själv därefter med dina tankar, känslor och handlingar.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine


Visdomskort v.30

Även denna vecka delar jag med mig av veckans visdomskort. Det här säger visdomskorten att vi behöver tänka på den här veckan:

Tarotkortens budskap (4 of Air)
Just nu finns det många tankar i ditt sinne, men du ska inte oroa dig, en lösning är nära förestående. Du behöver lugna ditt sinne och vila dig från alla tankar. Genom sinnesro kommer du att nå ny klarhet och få större skärpa.

Orakelkortens budskap (Tracker)
Du behöver fokusera dina tankar till ett istället för att vara tankspridd. Bestäm dig för vad som är viktigt och fokusera din energi utifrån vad du vill uppnå. Precis som bilden visar så blir den enade floden mer kraftfull än vad många små bäckar blir.

Änglarnas budskap (Atena)
Tro på dig själv och din inre kraft. Du har en kärleksfull kraft som du kan använda för att förbättra dina relationer, ditt självförtroende och ditt livssyfte. Ju mer kärleksfull kraft du ger, ju mer får du tillbaka.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort
Nu är det tid att vila ditt sinne från alla stressande tankar. Det är dags att bara vara och njuta av den tid som är nu. Eventuella problem och bekymmer kommer inom en snar framtid att få sin lösning. Stressa inte över det du inte kan påverka idag. Fokusera istället dina energier på en sak eller ett mål. Lita på dig själv och använd din inre kärleksfulla kraft till att nå det mål du önskar.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide MadeleineGenom aktiva val når du livsglädje

Känner du tillfredsställelse och livsglädje i ditt liv, eller är du ett offer för dina egna passiva val? Nå din livsglädje genom att göra aktiva val.

Vad är det som gör att du befinner dig på den plats i livet som du gör just idag? Jo det är dina tidigare val och beslut i livet. Förhoppningsvis njuter du av ditt liv eftersom dina tidigare val har varit lyckosamma.

Men det kan ju vara så att du inte alls är nöjd med ditt liv eller delar av det. Dina tidigare val i livet har med andra ord inte varit rätt väg till inre tillfredsställelse och livsglädje.

Du kanske till och med känner att du inte har gjort några val i livet, det bara blev så här. I såna fall är du offer för dina egna passiva val.

Ett val kan vara antingen aktivt, du påverkar själv, eller passivt, du påverkas av andra och av olika omständigheter.

Men lugn, det är aldrig för sent att ändra inställning i livet. Oavsett om du är nöjd och njuter av livet eller om du känner dig som ett offer av omständigheter så kan du från den plats som du befinner dig på i livet idag påverka resten av ditt fortsatta liv.

Så bestäm dig för vad du vill fylla ditt liv med. Är valet spontanitet, kreativitet och livsglädje, ja då väljer du att göra aktiva val som tar dig dit. Men det är du som själv måste vilja, välja och vara aktiv. Gå ut och gör dina aktiva val och njut av ditt liv.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

”Wowet” i livet

Har du något ”wow” i livet? Har du upplevt något ”wow” idag?

Ha inte för stora förväntningar på din dag. Bara njut av friheten. Genom att släppa dina förväntningar och vara mer spontan så ökar din kreativitet och livsglädje.

Genom livsglädje kommer frihet. Njut av känslan av fulländning, bara var i nuet och ta stunden som den kommer.

Sätter du upp för mycket förväntningar på din dag och ditt liv så skapar du motsatsen till frihet. Livet blir fullt av måsten bör och ska.

Så släpp förväntningarna och upplev ”wowet” i livet. Njut av friheten.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine