Kortet för dagen, torsdag v.30

RättvisanDet här kortet kan symbolisera lite olika saker, det kan handla om en egen inre balans, eller kontakt med något rättsväsende eller annan myndighet. Idag kan du ha kontakt med en myndighet av något slag, det skulle kunna handla om sjukhus, polismyndighet eller annan rättsinstans. Något verkar stå för en bedömning eller avgörande slutpunkt. Om […]

Kortet för dagen, onsdag v.30

ÖversteprästenIbland önskar vi oss mer än vad vi kan få, eller är allt möjligt? Kortet pratar om att du måste börja med din insida. I dagens samhälle är det lätt att vi söker lösningar utanför oss själva för att hitta en inre tillfredsställelse, det är en falsk ingivelse. För att må bra måste vi söka […]

Kortet för dagen, tisdag v.30

Sju i StavarIdag kan du stöta på någon form av hinder eller motgång. Du kan känna dig utsatt eller utpekad i någon situation. Men istället för att gå i försvarsställning behöver du ta reda på vad som ligger bakom situationen. Det kan vara ett missförstånd både från din eller någon annans sida. Det kan vara […]

Kortet för dagen, fredag v.29

DödenFörändringar kommer, de är mer eller mindre oundvikliga. Om du en tid har tvekat eller varit bakåtsträvande så har du inget för det nu. Oavsett om du gillar eller ogillar förändring så kommer den nu, och det kan ske med besked. Det här kan vara förändring på individnivå, men det kan även gälla en grupp, […]

Kortet för dagen, torsdag v.29

MånenStarka energier är i omlopp, fokusera på vad du vill med ditt liv och din framtid. Vad vill du skapa eller uppnå? Månen står för det okända och magiska, nya händelser och möjligheter kan komma att påverka ditt liv. Månen är full på lördag, men energierna byggs upp redan nu. Använd de kraftfulla och magiska […]

Kortet för dagen, måndag v.29

Sex i bägareOmvårdnad och omtänksamhet ligger i fokus denna dag. Att visa att man bryr sig om andra och ställer upp och är hjälpsam är dagens budskap. Det kan vara någon som behöver din hjälp i något sammanhang idag. Det kan vara rent praktiskt, men det kan även vara känslomässigt. Kanske bara lyssna och finnas […]