Visdomskort v.26

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (Transformation)
Kraften i det som nu sker är ren magi, förändringar, stora som små, händer nu. De kan komma med full kraft plötsligt, som en blixt från en klar himmel, eller det kan vara förändringar som i tanke och handling har fått mogna tills de nu är dags att genomföra.

Oavsett vilken form av förändring som nu sker så kommer den i slutänden leda till något gott. Processen när förändring sker kan i mångt och mycket vara jobbig och påfrestande på olika sätt, men minns då att slutresultatet blir till ditt bästa.

Försök inte bromsa eller hindra förändringen att ske, utan tag tacksamt emot och följ varsamt med i processen av livets flöde, det är då magi kan ske. Du kan hjälpa processen på traven genom att rensa ur det gamla för att göra plats för och välkomna det nya.

Orakelkortens budskap (Owl Medicine)
Ännu ett starkt kort för att förändringar är på gång. När det här kortet visar sig är tiden mogen för upplysning och förändring. Kortet står för ny visdom, upplysning, intuition, klarseende och djupa insikter.

De stora förändringarna sker inte på utsidan utan på din insida. Medvetandegör dig själv om dina känslor, tankar, insikter, drömmar osv, känn inåt. Lita på din känsla och intuition, däri ligger sanningen.

Genom meditation kan du uppbringa ugglans kraft att se i mörkret. I tystnaden när ugglan sveper fram över natthimlen kan hemligheter avslöjas och sanningar komma fram. Ha tillit till denna kraft som är den kvinnliga kraften.

Änglarnas budskap (Serephina)
En lycklig förändring kommer att ske i din familj. Processen kan kännas kaotisk, men var inte rädd, det är bara förberedelse inför den lyckliga förändring som är på väg till dig och din familj.

Förändringen kan föregås av rättframma diskussioner och nya sanningar kan komma upp till ytan, det är nödvändigt för att denna process ska kunna ske. Det handlar om att rensa ur det gamla för att göra plats för det nya, ännu en gång.

Förändringen som sker är universums lag, en gudomlig befallning. Släpp eventuell oro och be ängeln Serephina om hjälp för att komma vidare i processen. Lyckan är på väg till dig.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
Aldrig tidigare har jag fått så tydliga kort på att en förändring är nära förestående. Du är redan inne i en process, så följ bara med i dess flöde, det kommer att leda dig till lyckan.

Följ din egen instinkt och intuition, den kommer att leda dig rätt. Var mer i kontakt med ditt inre jag så kommer nya sanningar att bubbla upp inom dig. Lyssna på dina känslor, tankar och drömmar, vad vill de förmedla till dig?

Lyckan ler mot dig så fortsätt att gå på den väg som du redan har påbörjat, det gamla behöver rensas ur på vägen för att ge plats för det nya underbara.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter. Jag erbjuder vägledning både på distans och på plats.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *