Kortet för dagen torsdag v. 39

http://framtidsvision.com

6 i Mynt
Det här kortet handlar om att dela med sig, precis som mannen på bilden. Han har en samlad rikedom och kan därför dela med sig till en person som behöver hans stöd eller hjälp. Detsamma gäller för dig. En rikedom behöver inte bestå av pengar, det kan t ex vara kunskap inom ett visst område, rikedom av tid, känslomässig rikedom, du kanske är en person som man gärna vill anförtro sig åt o s v.

Vad kan du dela med dig av, eller vad kan du hjälpa en annan människa i din omgivning med? Det behöver inte vara stora handlingar, storheten ligger i det lilla. Viktigast av allt är att du delar med dig utifrån din kärlek. Om alla handlingar du gör sker utifrån kärlek så kommer du att belönas rikligen tillbaka. Sådan är universums lag.

Det kan också vara det omvända, att någon annan delar med sig eller hjälper dig i någon situation. Se det i så fall som en utdelning från universum till dig.

framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *