Kortet för dagen, måndag v.5

http://framtidsvision.com

Kungen i bägare
Kortet visar på en klok och vis man, en person som du kan lita på och anförtro dig till. Han är en god lyssnare och kan även ge dig goda råd. Det är en person med ett stor djup som har ett stort hjärta och ett brett känsloregister.

Det här kan vara en person som du möter idag, en ny bekantskap eller någon som du har i din närhet. Om du är man kan det även vara du själv som besitter dessa kvalitéer.

Den här personen går mycket på känsla och har en stark intuition för vad som är rätt och fel. Det gör att han kan bemöta de människor som han möter på den nivån som de behöver. Han är därför både omtyckt och respekterad för den han är.

Om du möter denna man idag så var tacksam och lyssna på hans visdom, om det är du själv så dela med dig av din visdom till andra.

Kortet kan även symbolisera att en känsla du har haft nu kommit ett steg längre. Det är dags att manifestera nästa steg i en speciell känsloresa. Det kan vara ett förhållande som är redo för ett nytt steg, eller en situation inom din karriär eller arbete som är redo för ett nytt känslosteg, eller kanske en relation till en vän eller bekant som utvecklas och fördjupas ytterligare.

Se även: Visdomskort v.5

Besök hemsida: framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *