Kortet för dagen, fredag v.31

http://framtidsvision.com

Domen
Nu är det tid för nya äventyr. Det är dags att släppa och frigöra dig ifrån det gamla, det som du inte behöver mer. Det kan vara livsmönster, tankar, situationer, personer, arbete osv.

Domen är starkt kort som ofta har en koppling till vår karma och våra tidigare liv. Det betyder att nu har en tid kommit som har en liknande energi ifrån en tidigare situation, men som kanske inte riktigt kom till sin slutgiltiga lösning förra gången. Därför kommer här en ny chans och möjlighet att göra allt ännu bättre.

Meningen är att det ska bli till ditt eget bästa och att du ska kunna gå stärkt och rakryggad vidare i ditt liv. Om du ser på kvinnan på bilden så sprudlar hon av glädje när hon går vidare i livet med lätta steg. Hon har med andra ord lämnat det som inte längre tjänar henne och kan nu med större klokhet och visdom gå vidare på sin livsväg.

Använd din livskunskap och lös eventuella bekymmer med din inre rika klokskap och släpp betungande känslor och lämna därhän. Bär inte vidare på bördor som tynger dig, då kommer du inte vidare i din personliga utveckling.

Nu är det verkligen dags att släppa taget och dansa vidare med fjäderlätta steg på livets slingrande stig. Du ska framåt, inte bakåt!

Se även aktuella klipp just nu:
Visdomskort v.31
och
Visdomskort och energier för augusti månad

Besök hemsida: framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *