Stärk kärleken tillsammans

Att samarbeta i en relation gör att kärleken växer och blir starkare. Men om ni väljer att dra åt olika håll så slits kärlekens band sönder.

Man skulle kunna likna kärlekens band vid en gummisnodd. I en fungerande relation befinner sig båda parter i gummisnoddens mitt. Ibland behöver man lyfta olika frågor, det kan bli heta diskussioner och vi töjer ut gummisnodden, men är fortfarande kvar i den.

Men när diskussionerna tar större och större utrymme och expanderar i frustration till gummisnoddens elasticitet går av, då blir det svårt eller kanske omöjligt att reparera kärlekens band igen.

Så innan vi kommer så långt att vi sliter sönder våra kärleksband i vår relation är det viktigt att ställa sig frågorna: ”Vad är viktigt i en relation?” ”Varför är just det viktigt?”

När du vet vad som är viktigt för dig, så fråga din partner om det är samma för honom/henne.

Nästa steg är att fundera över vad ni gör eller behöver göra för att det som ni tycker är viktigt ska fungera. Behöver ni ändra rutiner, behöver ni hjälpas åt mer, behöver ni aktivt lyssna mer på varandra, och så vidare.

Vad värdesätter ni i er relation? Värdesätter ni samma saker?

Att lyssna är att få, men också att ge på samma gång. Stärk era kärleksband genom att aktivt lyssna och vara närvarande i er relation. Kärleken övervinner i slutänden allt, frågan är bara vilken vinst du vill ha.

Om du/ni önskar mitt personliga stöd för att utveckla kommunikationen i er relation så är du/ni välkomna att gå in och läsa mer på min hemsida, där ni även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *