Lev livet i känslan av frihet

Vilka känslor vill du känna? Vilka känslor känner du just nu? Nya sanningar ger nya känslor.

Känner du samma känslor som du vill känna? Om du inte gör det, vad tror du skulle behövas för att du ska känna de känslor som du önskar?

Varför vill du känna just de känslorna? Funder på vilka handlingar som får dig att känna dessa känslor?

Genom att medvetandegöra dig själv om dina känslor, både de du verkligen upplever och de som du önskar uppleva, kan du genom att göra aktiva val och handlingar påverka dina upplevelser.

Varifrån kommer känslan? Hänger den ihop med tanken? Om känsla och tanke hänger ihop så betyder det att man genom att ändra tankesätt även kan påverka sin upplevda känsla.

Genom att medvetet välja att styra dina tankar i en viss riktning kommer du att uppleva nya sanningar och kan nå de känslor som du önskar känna.

Det är du som har nyckeln till dina känslor och det är du som väljer om du vill använda den.

Den som bestämmer över dina tankar är du, så välj att leva livet i känslan av frihet. Nya sanningar ger nya känslor!

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå känslan av frihet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *