Medvetandegör dig själv om ditt livsmönster

Genom att bli medveten om att de val som du har gjort och gör i livet skapar ditt livsmönster, så kan du också bli fri från dina inre svagheter och hitta den frihet du söker.

Genom dina val i livet har du skapat ditt eget livsmönster. Men även om du själv aktivt bygger ditt liv så kanske du ändå, när du tänker efter, har gjort val efter hur du tror att omgivningen vill att du ska göra.

Du kanske har tagit hänsyn till andras förväntningar istället för att själv känna efter vad du faktiskt vill.

När du lever ditt liv genom andras förväntningar och hela tiden agerar som du tror att andra vill att du ska agera så förminskar du hela tiden dig själv.

Det leder till negativa känslor, ånger, skuld, otillräcklighet o s v.

En person som mål dåligt lägger i sin tur gärna skulden på andra och på olika situationer i livet. Man vill skjuta ansvaret bort från sig själv.

Problemet är dock att du inte mår bättre av det. Det finns inget välmående i att skuldbelägga någon annan, även om den utvägen framstår som snabb och enkel.

För att komma till rätta med ditt eget välmående så måste du bli medveten om ditt eget livsmönster.

Det gäller att sluta söka efter andra människors bekräftelse. Det är din svaghet i livet.

Att hela tiden leva upp till andras förväntningar gör att du blir bunden till din inre svaghet.

Det är först när du själv ser ditt eget värde och din inre styrka som du är fri i dig själv.

Friheten du söker finns inuti dig själv hela tiden, därför kommer aldrig det yttre sökandet efter ständig bekräftelse leda dig dit du vill.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att nå inre tillfredsställelse och förändra din verklighet så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *