Kortet för dagen, fredag v.49

http://framtidsvision.com

Livets träd
Här står du nu, i mitten av livet. Du är en av byggstenarna i hela världens livsnät, och världen skulle inte vara densamma utan dig. Du har en viktig uppgift att fylla i ditt och många andras liv, du är av betydelse för många.

Kortet visar hur allt hänger samman och att du är en del av den stora väven. Alla beslut som du fattar kommer också att påverka övriga människor i världen. De som är dig närmast kommer självklart att påverkas mest.

Föreställ dig att du kastar en sten i vattnet, då blidas ringar på vattenytan som sprids åt alla håll. Först är vågorna högre i ringarna, sen avtar höjden ju längre ut ringarna sprids, precis så fungerar livet. Alla dina handlingar och beslut påverkar fler än dig själv, ibland medvetet, ibland omedvetet, men det sker hela tiden.

Nu är du inne i en tid för eftertänksamhet, gör nu kloka beslut som är gynnsamma för både dig och de som finns i ditt livsnät. När du mår bra så mår fler människor bra. Kloka val och handlingar gör att du gynnar fler än dig själv.

Se även: Visdomskort v.49

Besök hemsida: framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *