Kortet för dagen, måndag v.1

http://framtidsvision.com

Sex i bägare
Idag är en dag för tacksamhet. Du ska vara tacksam för det du har, men även se till att visa din tacksamhet för din omgivning. Det du ger får du tillbaka.

På bilden ser vi två personer, varav den ena ger och den andra får, bilden avslöjar dock inte riktigt vem som är givaren och vem som är mottagaren. Det är heller inte det som är det viktiga i kortets budskap, det viktiga är att du bemöter alla du har omkring dig på det vis som du själv vill bli bemött.

Hjälp dem som behöver hjälp, stötta dem som behöver stöd, trösta dem som behöver tröst, uppmuntra dem som behöver uppmuntran, älska dem som behöver kärlek och så vidare. Men kom ihåg att det hela gäller även omvänt, så ta emot den hjälp, stöd, tröst, uppmuntran, kärlek och så vidare som kommer till dig.

Kortet visar på en dag med stor omtanke och kärlek, njut av den energin och lev efter dess visdom.

Se även: Visdomskort v.1

Besök hemsida: framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *