Stärk självkänslan

Hur viktig är självkänslan? Utan självkänsla är du ingen, så förminska inte dig själv utan var stolt över den du är.

Men hur bygger man en bra självkänsla? Om vi börjar redan med våra barn så är bekräftelsen grundbulten i hur barnens självkänsla utvecklas.

Vill du att ditt barn ska utveckla en stark eller en svag självkänsla? Jag utgår ifrån att du vill att ditt barn ska växa upp med en stark självkänsla.

Som förälder har du stor inverkan på hur ditt barn formas och vilken självkänsla som barnet utvecklar. Om du ger barnet negativ bekräftelse kommer känslan hos barnet bli otillräcklighet, vilket i sin tur ger en låg självkänsla. Men om du istället ger barnet positiv bekräftelse kommer det fyllas av en inre styrka och tilltro och självkänslan växer och blir starkare.

Men positiv bekräftelse innebär inte bara att säga ”Vad duktig du är”, det kräver ett större engagemang än så.

För att stärka ditt barns självkänsla inför en framtid som vuxen individ krävs det att du som förälder är närvarande i ditt barns liv, och då menar jag aktivt närvarande.

Att bekräfta ditt barns framsteg och ta del i all dess utveckling är grunden i en god självkänsla. Om vi tar som exempel när barnet för första gången klarar av att cykla själv. Visst säger du ”Vad duktig du är”, men för att bygga en stark självkänsla behöver du ta det ett steg vidare.

Fråga barnet hur det kändes i kroppen, låt barnet lära sig att sätta ord på sin upplevelse och sina känslor. Lyssna aktivt och ta del av barnets upplevelse, på så vis stärker du ditt barns självkänsla.

Om man som barn inte får med sig en stark grund för en självkänsla så får man ett ökat bekräftelsebehov som vuxen. Idag kan vi lätt se på sociala medier hur behovet av bekräftelse svämmar över. Vissa blir aldrig nöjda oavsett hur stor bekräftelsen än blir.

När man som vuxen behöver stärka sin självkänsla handlar det om en större inre process. Ett medvetet aktivt val som man gör för att nå ett större inre välbefinnande.

När du gör aktiva val, väljer vad du själv vill göra i ditt liv, så stärker du din självkänsla. Låter du omgivningen styra, det vill säga att du gör passiva val, så förminskar du din självkänsla.

Om du hela tiden lever genom passiva val så kommer ingen bekräftelse i världen räcka, eftersom du inte är någon.

Så stärk dina barns självkänsla genom att vara en närvarande förälder som ger positiv bekräftelse. Och stärk din egen självkänsla genom aktiva val i ditt liv.

Om du känner att du vill ha mitt personliga stöd för att stärka din egen självkänsla eller behöver vägledning i att stärka dina barns självkänsla så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *