Visdomskort v.21

Är du intresserad av att själv lära dig tolka tarotkorten och dess budskap? Nu finns webbkursen ”Lär dig spå i tarot” ute. Det är en pedagogiskt upplagd självstudiekurs som du kan läsa när och var du vill. Är du intresserad så kan du klicka dig vidare här: Tarotkurs

Tarotkortens budskap (Patience)
”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge” och ”inget är som väntans tider”, är talesätt som du kan använda dig av nu. Kortet förmedlar att du behöver ha lite mer tålamod med den situation som råder. Det är inte läge att skynda eller göra stora förändringar just nu, ha istället tillförsikt så blir allt till det bästa. Att göra allt med måtta är vad kortet vill säga dig nu.

Orakelkortens budskap (White Buffalo)
Den magiska vita buffeln visar sig denna vecka. Bland många indianstammar så representerar den vita buffeln en ny början och en ny tid. Kortet står för en tid av mirakler och balans som ska uppnås.

Du är en av de kanaler som den vita buffelns ande använder för att uppnå denna fantastiska förändring som håller på att ske. Kämpa inte emot, utan lita på att allt blir till det bästa. Överflöd och säkerhet kommer strömma in i ditt liv, allt är möjligt. Du är en av de människor som kan bli utvald för att stå upp för andra eftersom du har stor andlig support.

Änglakortens budskap (Sonya)
Sonya är ängeln som kommer till dig med budskap från dina nära och kära som har lämnat detta jordeliv. Du ska veta att du är älskad och du behöver inte oroa dig, dina nära och kära är lyckliga och tillfreds med var de befinner sig nu. Släpp eventuell oro, självanklagan och sorg som du känner. Du har gjort allt du kunnat och är värd all kärlek i världen.

Även om dina älskade inte finns kvar på denna jord så lever alltid kärleken vidare, den kan aldrig dö. Du blir kontaktad genom drömmar, känslor, ljud, dofter eller andra tecken, var uppmärksam och lita till dina sinnen.

Befriade från jordiska bekymmer kan dina nära och kära vara än mer levande på andra sidan. De finns med dig hela tiden. Lev ditt liv här på jorden med visshet om deras kärlek och stöd, och någon gång i framtiden är de redo att ta emot dig i sina armar, när även din tid i detta jordliv är förbi.

Min sammantagna tolkning av veckans visdomskort:
En ny tid är på ingång, det är därför som vi alla påverkas i denna värld. Med tålamod och tillit så kommer allt bli till det bästa. Mirakler sker för att de måste och du kan bli den som kan behöva stå i frontlinjen. Det är ett hedervärt uppdrag även om det kan storma på toppen. Det betyder dock bara att du har blivit utvald eftersom du har stor andlig förmåga.

Du kommer att vara uppbackad i alla dina åtaganden, motgångar som medgångar av dina nära och kära på andra sidan. Lita till att de är med dig och ger dig all sin kärlek, och var vaksam på små tecken som visar att de fortfarande är närvarande i ditt liv.

Om du är intresserad av att få individuell vägledning genom intuitiv Tarot så är du välkommen att gå in och läsa mer på min hemsida, där du även kan göra tidsbokning och hitta mina kontaktuppgifter.

www.framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *