Kortet för dagen, onsdag v.17

http://framtidsvision.com

Frestelse
Idag kan du känna att du är förhindrad i att få det du önskar, eller att du på något vis har begränsningar i ditt liv. Det kan även finnas tendens till avundsjuka eller en stark längtan efter något som just nu känns onåbart.

Glöm inte att se dina rikedomar i livet, låt dig inte förblindas av det du inte har. Kom ihåg att gräset inte alltid är grönare på andra sidan, och att lyckan inte sitter i det materiella. Lycka och tillfredsställelse kommer inifrån, men vi kan utifrån oss själva skapa en omvärld där vi mår bra och känner tillfredsställelse. Men du kan inte göra det omvänt, det materiella kan inte ge dig den tillfredsställelse du söker i längden.

Kortet varnar även för dåliga vanor och beroenden. Är det någon dålig vana eller beroende i ditt liv som du behöver se över och bryta? Du kanske behöver fråga dig själv vad din vana/ovana gör med dig och vad den kommer leda till?

Se även: Visdomskort v.17

Besök hemsida: framtidsvision.com

Med ljus och kärlek, din livsguide Madeleine

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *